cellopark

חניה בלוד

במהלך חודש יולי בשנת 2013 חל שינוי משמעותי בחייהם של תושבי לוד, כמו גם אלה המגיעים לעיר באופן נקודתי. בחודש זה החליטה עיירת לוד, לראשונה בהיסטוריית העיר, להתחיל לגבות תשלום על חניה מוסדרת. הסיבה העיקרית לכך, לטענת אנשי העירייה, היא להקטין את עומסי התנועה ולפתור את מצוקת החניה בעיר, שהפכה למשמעותית במיוחד במרוצת השנים (בין השאר, עקב פתיחת בית המשפט המחוזי בעיר). זאת ועוד, קברניטי העיירה טוענים כי הכספים שנגבים עבור החניה יוכלו לשמש לשיפור מצב התחבורה והתשתיות שלה.

בין אם זה יקרה ובין אם לא, ברור דבר אחד: השינוי של עיריית לוד מצריך התנהלות שונה, הן בקרב תושבי העיר והן בקרב אלה המגיעים אליה, כשזה נוגע למציאת חניה בעיר.

על חניה בלוד

חניה בלוד, במדרכות כחול – לבן או בחניונים מוסדרים מטעם העירייה, מצריכה תשלום שאמנם נמוך ביחס לערים אחרות בישראל, אך עדיין יש לתת עליו את הדעת. נכון לתחילת המחצית השניה של שנת 2015, התעריף השעתי לחניה ברחבי העיר עומד על שלושה ש"ח, כאשר התשלום נדרש החל מהשעה 7:00 ועד לשעה 18:00. זמן החניה המקסימלי עומד על 11 שעות, במטרה לאפשר תחלופה סבירה, כאשר הנהגים יכולים לרכוש כרטיס חניה יומי בסכום של 15 ש"ח.

יש לציין כי התמונה הופכת למורכבת יותר כאשר מתבוננים על ההיצע המצומצם, באופן יחסי, של מכונות להנפקת כרטיסי חניה. המשמעות היא שרבים המגיעים לעיר צריכים לחפש, לעיתים דקות ארוכות, אחר מכונה באמצעותה יוכלו לבצע את התשלום. אלא אם הם בחרו מראש לבצע את החניה שלהם באמצעות הטלפון הנייד שלהם.

חניה לוד באמצעות הסלולר: בחירה מובנית מאליה

עקב כל הכתוב מעלה, ברור כי אפליקציה סלולרית, המאפשרת להפעיל ולסיים את החניה בלוד, מגלמת בתוכה יתרונות משמעותיים רבים. באמצעות השירותים הייעודיים, המרכזי שבהם הוא שירות סלופארק, ניתן לבצע את החניה באמצעות שיחת טלפון קצרה או כניסה לאפליקציה הייעודית, כאשר תעריפי החניה זהים לאלה שקבעה עיריית לוד. זאת ועוד, שירות סלופארק לא מצריך כרגע  תשלום נוסף עבור ההרשמה או עבור השימוש, כאשר הוא כולל בתוכו תוספות שונות שמקלות על הנהג – הן מבחינה מעשית והן מבחינה כלכלית (למשל, תזכורת על מועד סיום החניה הקרב).