cellopark

מידע מסלול השירות

מסלול "סלופארק על בטוח+"  הינו בעלות 5.90 ש"ח לחודש לכל כלי רכב. השרות כולל:

  • חניה בערים המוסדרות בשירות סלופארק.
  • הפעלת חניה בחיוג (9070*) ללא עלות!
  • הפעלת חניה באפליקציה הסלולארית בכחול לבן בחינם וללא הגבלה.
  • שירות סלופארק חניונים ללא עלות הפעלה בחניונים המוסדרים.
  • חבילת תזכורת ללא הגבלה הכוללת: שירות SMS להארכת החניה למניעת דוחות, שירות "Ding-Dong" לכיבוי החניה בעת עזיבת מקום החניה.
  • כיבוי חניה אוטומטי: שירות המאפשר כיבוי החניה בצורה אוטומטית עם תזוזת מכשיר הנייד ממנו הופעלה החניה או באמצעות זיהוי התחברות למכשיר בלוטות' (רישום פטנט בתהליך) אשר יוגדר מבעוד מועד. השירות מאפשר חניה מדויקת וחוסך כספים מיותרים על חניות סרק.
  • הארכת חניה אוטומטית: שירות בלעדי המאפשר הארכת חניה אוטומטית בהתאם למקבצי הזמנים המוגדרים בכל רשות.
  • דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי סלופארק יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה.

 

מנגנון כיבוי החניה האוט' נשען על פרמטרים ממכשיר הנייד הכוללים בין היתר אך לא רק את מערכת GPS של המכשיר, מנגנון הבלוטות' ועוד. המנגנון יכבה את החניה באופן אוט' ללקוחות הנרשמים לשירות מראש באמצעות האפליקציה ו/או נציג שירות במוקד. יובהר כי המנגנון יעבוד בתנאי:
1. מערכת ה- GPS במכשיר או מערכת הבלוטות' יהיו פעילים.
2.  הלקוח נמצא באזור עם קליטה.
3. על האפליקציה להיות פעילה "ברקע" בכדי לקבל את השירות.
לאחר החיווי כי הרכב עזב את מקום החניה, המנגנון יכבה את החניה עבור הלקוח ויישלח אליו הודעת SMS על חיווי הפעולה. באפשרות הלקוח להפעיל ולכבות את מנגנון הכיבוי האוט' ע"י מסך ההגדרות ו/או לחיצה על האייקון במסך האפליקציה הראשי. יובהר כי במקרה בו הלקוח כיבה את המנגנון, השירות לא יעבוד והחניה לא תסתיים. באפשרות הלקוח להפעיל מחדש את החניה לאחר שזו הסתיימה ע"י כניסה לאפליקציה והפעלה מחודשת. מנגנון הבלוטות' מאפשר זיהוי כניסה לרכב בעת חניה פעילה וכיבוי החניה בהתאם. יובהר כי במידה והלקוח יבחר להשתמש במנגנון הבלוטות' לכיבוי החניה, האפליקציה תשמור את מזהה הבלוטות' של המכשיר הספציפי והמנגנון לא יפעל על רכבים אחרים בעלי קישוריות בלוטות' שונים. המשתמש מודע כי השירות נשען על מדדים במכשיר הנייד של המשתמש ובסביבה בה הוא נמצא ועל כן קיימים מצבים בהן תהיה סטייה במדדים לרבות שירותי המיקום ו/או תקינות קישוריות הבלוטות' והחניה תכובה אוט' ו/או לא תכובה כלל ולכן על המשתמש להיות אחראי על כיבוי החניה והפעלתה בהתאם לצורך. סלופארק תשלח ללקוח הודעת SMS לחיווי על הכיבוי בכדי למנוע מצבים שכאלה. אי קבלת ה-SMS מטעמים של החברה הסלולארית הרלוונטית לא פותרת את הנהג מהאחריות על כיבוי ו/או הפעלת החניה.

שירות הארכת החניה אוט' יופעל לאחר דרישת הלקוח. בתהליך הפעלת החניה תופיע ללקוח שאלה, האם מעוניין להאריך את החניה אוט'? במידה ויבחר להאריך את החניה אוטומטית, החניה תופעל עד סוף התעריף באותו היום. החניה תופעל בהתאם למקבצים המוגדרים ע"י הרשויות המקומיות. יש לוודא כי שירותי המיקום או קישוריות הבלוטות' פעילים בכדי לדייק את כיבוי החניה האוטומטי ולא להיות חשופים לתשלום מיותר.

התעריפים בגין השירותים הנוספים ייקבעו על ידי סלופארק, מעת לעת, והם יפורסמו על ידי סלופארק באתר האינטרנט.